Tham quan nhà máy | CÔNG TY TNHH Sản xuất Máy tăng áp chân không Hàng Châu TieLiu

CÔNG TY TNHH Sản xuất Máy tăng áp chân không Hàng Châu TieLiu

Hình ảnh Môi trường Sản xuất

Kho đóng gói

Kho bán thành phẩm

Kho thành phẩm

Xưởng dập

Cửa hàng lắp ráp

Hình ảnh đào tạo nhân viên

Hình ảnh Hoạt động Triển lãm